Τρόπος εισαγωγής

Τρόπος εισαγωγής

Από την Ιατρική ομάδα της Μονάδας μας γίνεται μια αρχική κλινική εκτίμηση του ηλικιωμένου, κατά την οποία αξιολογείται η σωματική και ψυχική του κατάσταση.

  • Διερεύνηση του ιστορικού των σωματικών παθήσεων ύστερα από μια διαγνωστική συνέντευξη και κλινική εξέταση.

  • Αξιολόγηση της κινητικότητας, μέσα από την κλινική εξέταση και την γενική εικόνα του περιθαλπόμενου.

  • Ψυχιατρική αξιολόγηση των ψυχικών διαταραχών και των νοητικών λειτουργιών με ψυχιατρική εξέταση, συνεπικουρούμενη με συγκεκριμένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες.

  • Σφαιρική εκτίμηση για την κατάσταση του υποψήφιου τρόφιμου μας ώστε να του δοθεί περαιτέρω και η ανάλογη βοήθεια από τις διάφορες ομάδες φροντίδας.

  Πληροφορίες
 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Βάρδα Ηλείας
Τηλ. 26230 - 71589
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 138657225000
email: info@enias.gr

Street view

 

Log in